Panel nástrojů pro slabozraké

Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes (MaGICLandscapes)

KÓD PROJEKTU: CE897

Základní data projektu

Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2020
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.
Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Program: Interreg CENTRAL EUROPE
Hlavní příjemce: Technische Universität Dresden
Projektoví partneři: The Saxony Foundation of Nature and Environment (DE), Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (DE), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (CZ), KRNAP (CZ), The Karkonosze National Park (PL), Thayatal National Park (AT), Universität Wien / Division of Conservation Biology, Vegetation Ecology and Landscape Ecology (AT), Italian Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT), Metropolitan City of Turin (IT)
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde