Panel nástrojů pro slabozraké

Metabolické interakce jasanu ztepilého a nového invazního houbového patogenu Hymenoscyphus pseudoalbidus

KÓD PROJEKTU: LD14078

Základní data projektu

Rok zahájení: 2014
Rok ukončení: 2016
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Ludmila Havrdová
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Hlavní příjemce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je identifikace metabolických změn v pletivech jasanu vyvolaných invazním patogenem Hymenoscyphus pseudoalbidus a jejich porovnání v genotypech s různou rezistencí vůči patogenu. Budou zkoumány: 1) metabolická odezva jasanu ztepilého na infekci houbovými patogeny in vitro (1. a 2. etapa) 2) specificita reakce jasanu na napadení H. pseudoalbidus (2. etapa) 3) metabolická odezva genotypů jasanu s různou senzitivitou v podmínkách in vitro (2. a 3. etapa) 4) morfologické rozdíly v průběhu infekce u genotypů jasanu s různou odolností vůči H. pseudoalbidus (1. a 2. etapa)