Panel nástrojů pro slabozraké

Monitoring přirozených lesů České republiky

KÓD PROJEKTU: EHP-CZ02-OV-1-021-2014

Základní data projektu

Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2016
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Libor Hort
Poskytovatel: EHP fondy
Program:
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři:
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde