Panel nástrojů pro slabozraké

Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy

ČÍSLO PROJEKTU: 3211100006

Základní data projektu

Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2024
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Adam Baroš
Poskytovatel: Norské fondy, Státní fond životního prostředí
Program: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Řešitel: doc. Ing. Kateřina Berchová-Bímová, Ph.D.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), Coventry University, Svaz zakládání a údržby zeleně (SZUZ)
Kontaktní osoba a administrace projektu: Ing. Kateřina Mikešová
Odkaz na webové stránky projektu: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je pozitivním přístupem změnit zahradnickou praxi tak, aby nedocházelo k podpoře šíření nepůvodních a invazních druhů rostlin. V rámci projektu bude vytvořen seznam těchto nepůvodních druhů a zároveň budou navrženy „bezpečné“ alternativy, které je mohou nahradit. Součástí projektu bude také osvětová kampaň cílená na odbornou i laickou veřejnost. Smyslem projektu je adaptace úspěšných osvětových kampaní z Velké Británie (Be plant wise) a Austrálie (Grow me instead) na podmínky ČR.