Panel nástrojů pro slabozraké

Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů

KÓD PROJEKTU: CZ.1.07/2.4.00/31.0214

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2014
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Libor Hort
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde