Panel nástrojů pro slabozraké

Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie

KÓD PROJEKTU: TL02000222

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Hlavní příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Projektoví partneři: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit kolekci krajinomaleb a starých krajinných fotografií z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech, najít místa jejich pořízení, fotograficky zdokumentovat, zaznamenat vegetační poměry a způsoby aktuálního využití krajiny a s pomocí starých map a floristických dat interpretovat změny krajiny. Tyto výstupy představit formou tří putovních výstav a audiovizuální tvorby (4 dokumentární pořady z míst malířské inspirace) a trvale je poskytnout veřejnosti k využívání formou infotabulí či QR kódů v terénu, ale především na webových stránkách k projektu (také jako mobilní aplikaci), na stránkách zúčastněných institucí a jednotlivých aplikačních garantů.