Panel nástrojů pro slabozraké

Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva

KÓD PROJEKTU: TA04020970

Základní data projektu

Rok zahájení: 2014
Rok ukončení: 2017
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing.Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, ČEZ, a. s., GALLO PRO s.r.o., T-SOFT a.s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cíle projektu obecně jsou zaměřené na zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny pro města a regiony v případě vzniku kritických stavů v elektrizační soustavě ČR v důsledku dlouhodobého plošného výpadku elektrické energie (blackoutu) využitím lokálně dostupných obnovitelných zdrojů energie a to především biomasou.

Cíle projektu tak jsou:

1. Vytvořit dynamizovaný model umožňující posoudit příspěvek biomasy jako paliva pro řešení krizových situací při dodávkách elektřiny

2. V návaznosti na dynamizovaný model kvantifikovat tzv. dodatečný potenciál biomasy, který je možné aktivizovat v případě krizové situace výpadku dodávky paliv

3. Na základě režimové analýzy stanovit minimální potřeby zásobování elektřinou pro zajištění chodu kritické infrastruktury v zájmovém území pomocí decentralizovaných zdrojů umožňujících využití biomasy. Explicitně tuto úlohu řešit pro dvě vybraná konkrétní území.