Panel nástrojů pro slabozraké

Příprava záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

KÓD PROJEKTU: MGSII-23

Základní data projektu

Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2016
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jana Šedivá, Ph.D.
Poskytovatel: EHP fondy – malé grantové schéma
Program:
Hlavní příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Projektoví partneři:
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde