Panel nástrojů pro slabozraké

Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity

Základní data projektu

Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2026
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.
Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Program: Interreg CENTRAL EUROPE
Hlavní příjemce: Bavarian Branch of Friends of the Earth Germany (DE)
Projektoví partneři: Nature Park Fichtelgebirge (DE), DOPPS – BirdLife Slovenia (SI), Ametyst (CZ), Green Federation GAIA (PL), Municipality of Staranzano (IT), Thayatal National Park (AT), University of Vienna (AT), BSC Business support organisation Kranj (SI), Správa Národního parku Podyjí (CZ), Ministerstvo životního prostředí (CZ)
Odkaz na web: ZDE

 

Zelený pás, který vznikl podél bývalé železné opony protínající celou Evropu, je jedinečnou ekologickou sítí a živou památnou krajinou. Nacházejí se zde cenná společenstva a významná chráněná území, a proto představuje Zelený pás důležitou osu evropské zelené infrastruktury.

V projektu ReCo (Restore to Connect – Obnovou k propojení), financovaném Evropskou unií prostřednictvím programu Interreg CENTRAL EUROPE, spolupracuje 12 partnerů z šesti zemí (Německo, Polsko, Česká republika, Rakousko, Slovinsko, Itálie). Jejich cílem je obnovit ekosystémy, zvýšit tak ekologickou konektivitu hodnotných území a tím vytvořit základ pro zlepšení biodiverzity.

V projektu budou využity inovativní přístupy založené na geoinformatických systémech a datových zdrojích, ale i na komunitním přístupu – zapojení místních aktérů do plánování i samotné obnovy poškozených ekosystémů. Hlavními výstupy projektu bude společná nadnárodní strategie na obnovu narušených či degradovaných ekosystémů, regionální plány na revitalizaci a konektivitu těchto ekosystémů a praktické příručky s konkrétními realizovanými příklady z šesti modelových regionů.

VÚKOZ je jedním ze dvou výzkumných pracovišť, která zpracují odborné podklady pro hlavní výstupy projektu, především zmíněnou nadnárodní strategii obnovy a regionální plány. Na řešení projektu se budou podílet výzkumní pracovníci odboru ekologie krajiny v Brně pod vedením Mgr. Hany Skokanové, Ph.D.

 

Název projektu: ReCo – Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity (Obnova degradovaných ekosystémů podél Zeleného pásu ve střední Evropě na podporu biodiverzity a ekologické konektivity)

Rozpočet projektu: 2,82 mil. €

Financování ze strany ERDF:  2,26 mil. €

Trvání: 03/2023 – 02/2026

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE, spolufinancovaným Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

www.interreg-central.eu/projects/reco

Představení projektu – poster

Příklady dobré praxe obnovy ekosystémů v zemích střední Evropy

Popis pilotních území, jejich hodnot, výzev a problémů, kterým čelí

Příručka pro ekologickou obnovu