Panel nástrojů pro slabozraké

Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR

KÓD PROJEKTU: LD11021

Základní data projektu

Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2012
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: COST CZ
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je identifikace rozšíření cizího invazního druhu P. cactorum v ČR, objasnění vnitrodruhové struktury tohoto druhu, objasnění substrátové specificity jednotlivých genetických linií a případné posouzení rizik vyplývajících z invaze jednotlivých linií.