Panel nástrojů pro slabozraké

Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území

KÓD PROJEKTU: TITBMMR805

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Jakub Houška, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., ATELIER FONTES, s.r.o., LÖW & spol., s.r.o.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu:
 především definování pozice „zelené infrastruktury“ v rámci jednotlivých dokumentů v resortu územního plánování. Cílem je vymezit podmínky pro optimální umístění, obnovu a rozvíjení stávající „zelené infrastruktury“.

 

Výsledky:

Certifikovaná metodika:

https://www.vukoz.cz/wp-content/uploads/2024/07/02-Metodika-vymezovani-zelene-instrastr.pdf

Ostatní výsledky:

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/publikace-a-odborne-texty/vymezovani-zelene-infrastruktury-v-uzemnim-planu