Panel nástrojů pro slabozraké

Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti

KÓD PROJEKTU: EE2.3.20.0267

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2015
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Libor Hort
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta
Projektoví partneři: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: cílem projektu je spolupráce akademických a vědeckých pracovníků za účelem formování multidisciplinárního vědeckého týmu. Zahraniční vědec zvýší konkurenceschopnost a excelenci týmu. Projekt je určen mladým vědcům k posílení jejich kvality a excelence vmezinárodním prostředí, studentům ke zlepšení jejich uplatnitelnosti v praxi. Cíle bude dosaženo komplexním zhodnocením produkčních i mimoprodukčních funkcí výmladkových lesů se zřetelem na projevy globální změny klimatu.