Panel nástrojů pro slabozraké

Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie

KÓD PROJEKTU: EE2.3.20.0004

Základní data projektu

Rok zahájení: 2011
Rok ukončení: 2014
Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta
Projektoví partneři: Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je sdružit akademické pracovníky a studenty DSP z pracoviště žadatele a partnerů, specialisty na jednotlivé biotické součásti krajiny (les, louky a pastviny, sady, lada, pole) a vytvořit z nich nový vědecký multidisciplinární tým na platformě krajinné ekologie, který získá excelenci řešením vědeckých projektů na modelových územích pod vedením zkušených lektorů.