Panel nástrojů pro slabozraké

Využití digestátu a jeho separovaných složek v zemědělství a v zahradnictví pro aplikaci v hnojivých systémech výživy rostlin a pro výrobu pěstebních substrátů

KÓD PROJEKTU: QJ1210085

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2016
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS)
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., AGRO CS a.s., ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je navrhnout a ověřit komplexní řešení využití odpadních surovin produkující zemědělské bioplynové stanice v ČR – tedy digestátu a především separátu a fugátu v zahradnické a v zemědělské výrobě. Cílem je navržení takových moderních technologií různých úprav těchto surovin, které umožní optimální využití přípravy a výroby pěstebních substrátů a systémů výživy a hnojení rostlin v zemědělské a v zahradnické praxi. Separát představuje možnou alternativní organickou komponentu pěstebních substrátů a zároveň bohatý zdroj živin, který může omezit používání rašeliny jako přírodního zdroje a jako základní komponentu substrátů a speciálních hnojiv v zahradnictví. Digestát a fugát může být využit jak pro hnojení plodin v zemědělské oblasti, tak pro hnojení plodin v zahradnické praxi. Fugát jako bohatý zdroj živin po technologické úpravě může být využit v hnojivých závlahových systémech v ovocnářské produkci, v okrasném školkařství a při hydroponickém pěspěstování jako minerální kapalné hnojivo.