Panel nástrojů pro slabozraké

Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění

KÓD PROJEKTU: DF12P01OVV016

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2015
Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. PHDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři:
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit výsledky využitelné pro ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti památek zahradního umění a krajinářské architektury, identifikovat různé způsoby ohrožení těchto památek a navrhnout způsoby řešení případných střetů, které vyplývají ze zájmů různých subjektů na jejich využívání. Budou zpracovány metodiky a postupy, jak tyto památky udržitelně využívat, aby byla zároveň zachována jejich památková hodnota. Sledována budou veškerá hlediska (historické, kompoziční, dendrologické atd.). Zaměříme se i na postupy propagace těchto památkových území. Důraz bude kladen na památky ohrožené a regionálního významu.