Panel nástrojů pro slabozraké

Havrdová Ludmila

Ing. Ludmila Havrdová, Ph D. Odbor: biologická rizikaPozice: výzkumný pracovníkEmail: havrdova@vukoz.cz  Stáhnout životopis Publikace Veškeré vydané publikace naleznete na portálu Research Gate Profil na RG Projekty Metabolické interakce jasanu ztepilého a nového...

Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství

Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství KÓD PROJEKTU: QJ1220218 Základní data projektu Rok zahájení: 2012Rok ukončení: 2016Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing....