Panel nástrojů pro slabozraké

Provozní odbor

Provozní > Náš tým

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Seifert
Email: seifert@vukoz.cz
Telefon: 296 528 300
Mobil: 605 205 971
Pracoviště: Průhonice

Technický referent provozu

Miroslav Jindříšek
Email: jindrisek@vukoz.cz
Telefon: 296 528 312
Mobil: 724 357 996
Pracoviště: Průhonice

Administrativní referent provozu

Mária Mauersberger
Email: mauersberger@vukoz.cz
Telefon: 296 528 309
Mobil: 605 205 990
Pracoviště: Průhonice

Referent veřejných zakázek

Romana Spolková
Email: spolkova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 246
Mobil:
737 977 966
Pracoviště: Průhonice