Panel nástrojů pro slabozraké

První půlrok řešení projektu ReCo

05/09 2023 | Aktuality, Aktuality ekologie krajiny

VÚKOZ je od letošního jara součástí konsorcia projektu ReCo – Restore to Connect, podpořeného Evropskou unií (ERDF) v rámci programu Interreg Central Europe, jehož cílem je přispět k zachování a obnově ekosystémů Zeleného pásu ve střední Evropě. Výzkumníci z odboru ekologie krajiny VÚKOZ se společně s kolegy z oddělení botaniky a výzkumu biodiverzity Universität Wien zaměří na zpracování odborných podkladů pro hlavní výstupy projektu –  nadnárodní strategii na obnovu narušených či degradovaných ekosystémů a regionální plány na revitalizaci a konektivitu těchto ekosystémů v šesti modelových regionech. První půlrok řešení projektu se výzkumní pracovníci obou institucí věnovali především identifikaci a shromažďování dostupných dat. Minulý týden se zástupci obou partnerů sešli ve Vídni, aby prodiskutovali možnosti harmonizace historických dat a satelitních snímků (Sentinel) z modelových území, vhodné metody jejich porovnání a způsob jejich využití pro identifikaci oblastí, které vyžadují zvláštní obnovu. Navštívili rovněž několik lokalit s příklady dobré praxe revitalizací v krajině, zvyšujících biologickou rozmanitost (Braunsberg – Hainburg an der Donau, Nationalpark Donau-Auen, WWF Auenreservat Marchegg).   

www.interreg-central.eu/projects/reco/