Panel nástrojů pro slabozraké

Česká sbírka fytopatogenních oomycetů

Česká sbírka fytopatogenních oomycetů (ČSFO) byla založena v r. 2005 v rámci výzkumného záměru, od r. 2012 je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM).

Sbírka se soustřeďuje na uchování genetických zdrojů významných fytopatogenních oomycetů především z území České republiky, zejména pak na aktuální hrozby – na druhy recentně pronikající na území ČR, které mají zároveň potenciál uniknout do volné přírody. Sbírka slouží jako podpora pro výzkum těchto organismů (testy patogenity a rezistence, testování a vývoj metod ochrany, srovnávací materiál pro SRS a jiné instituce, taxonomie, studijní účely, aj.).

V současné době je ve veřejné části sbírky uloženo přes 660 kmenů 60 taxonů oomycetů náležejících do rodů Phytophthora de Bary 1876 (36 taxonů) a Pythium sensu lato (24 taxonů), který je rozdělen do rodů Elongisporangium Uzuhashi, Tojo & Kakish. 2010, Globisporangium Uzuhashi, Tojo & Kakish. 2010, Phytopythium Abad, De Cock, Bala, Robideau, A.M. Lodhi & Lévesque 2010 a Pythium Pringsh. 1858 sensu stricto.

Izoláty byly získány z mnoha desítek různých taxonů hostitelů – zejména lesních, okrasných a ovocných dřevin a z dalších hostitelů a z nejrůznějších typů porostů a výsadeb v rámci celé ČR (městské parky, soukromé zahrady, břehové a lesní porosty, okrasné školky, sady, zahradnické prodejny). V pracovní části sbírky je uloženo více než 500 dalších kmenů.

Personál sbírky tvoří Mgr. Markéta Hrabětová (kurátor), Ing. Marcela Mrázková (zástupce kurátora) a Mgr. Liliya Fedusiv (technik).

Pracovníci sbírky

Mgr. Markéta Hrabětová

Ing. Marcela Mrázková

Mgr. Liliya Fedusiv

Přehled uložených taxonů k 31. 1. 2021

Phytophthora

1. Phytophthora P. ×alni
2. Phytophthora bilorbang
3. Phytophthora cactorum
4. Phytophthora cambivora
5. Phytophthora cinnamomi
6. Phytophthora citrophthora
7. Phytophthora cryptogea
8. Phytophthora gallica
9. Phytophthora gonapodyides
10. Phytophthora gregata
11. Phytophthora hedraiandra
12. Phytophthora chlamydospora × amnicola
13. Phytophthora inundata
14. Phytophthora lacustris
15. Phytophthora megasperma
16. Phytophthora multivora
17. Phytophthora nicotianae
18. Phytophthora occultans
19. Phytophthora palmivora
20. Phytophthora plurivora
21. Phytophthora polonica
22. Phytophthora pseudosyringa
23. Phytophthora ramorum
24. Phytophthora rosacearum
25. Phytophthora rubi
26. Phytophthora sansomeana
27. Phytophthora syringae
28. Phytophthora taxon Raspberry
29. Phytophthora taxon Walnut
30. Phytophthora uniformis

Pythium

1. Pythium anandrum
2. Pythium citrinum
3. Pythium conidiophorum
4. Pythium cylindrosporum
5. Pythium dimorphum
6. Pythium dissimile
7. Pythium emineosum
8. Pythium folliculosum
9. Pythium helicandrum
10. Pythium helicoides
11. Pythium heterothallicum
12. Pythium chamaihyphon
13. Pythium intermedium
14. Pythium irregulare
15. Pythium litorale
16. Pythium macrosporum
17. Pythium mamillatum
18. Pythium mercuriale
19. Pythium oopapillum
20. Pythium pachycaule
21. Pythium spiculum
22. Pythium ultimum
23. Pythium undulatum
24. Pythium vexans

Kompletní katalog – fytopatogenní oomycety, 31. 1. 2021, VÚKOZ
Objednávkový formulář

Izoláty lze také vyhledat v průběžně aktualizované databázi sbírek NPGZM.