Panel nástrojů pro slabozraké

Setkání pamětníků k projektu Dendrologické Zahrady

22/05 2023 | Aktuality kulturní krajina

Minulé pondělí se v naší Dendrologické zahradě setkali bývalí i současní zaměstnanci, aby pomohli identifikovat historické fotografie a objasnit některé informace o vývoji zahrady. Výsledky tohoto setkání poslouží jako podklady pro právě probíhající projekt „Dendrologická zahrada jako pokračovatelka zahradnické a krajinářské tradice v Průhonicích“ (NAKI III DH23P03OVV072).

Děkujeme zúčastněným za pomoc a příjemnou atmosféru. Řešitelům projektu přejeme úspěch při přípravě výstupů.