Panel nástrojů pro slabozraké

Účast na projektovém setkání Restore to Connect (ReCo)

28/11 2023 | Aktuality, Aktuality ekologie krajiny

V polovině listopadu se tým VÚKOZ zúčastnil projektového setkání ReCo – Restore to Connect, které se tentokrát uskutečnilo v Koperu, pilotním území PP3 DOPPS – BirdLife Slovenia. Jeho náplní bylo především shrnutí dosavadního průběhu realizace projektu (z hlediska odborné náplně i řízení projektu). Neméně významnou součástí akce bylo i představení cílů a aktivit projektu členům Project Advisory Board, tvořeného externími odborníky, a workshop na téma vzájemné spolupráce tohoto poradního sboru se členy projektového týmu. Vedoucí týmu VÚKOZ H. Skokanová na jednání hovořila o analýzách historického krajinného pokryvu, které budou součástí nadnárodních a regionálních GIS analýz provedených ve všech pilotních územích, a zdůraznila možnosti využití historických dat pro obnovu či zlepšení vlastností různých habitatů v pilotních územích. Závěrečný den byl věnován návštěvě právě jednoho z pilotních území projektu, přírodní rezervace Škocjanski zatok. Během exkurze měli členové projektového týmu možnost pozorovat nejrůznější druhy přítomného ptactva (včetně chráněných druhů), vyzkoušet si návštěvnickou infrastrukturu i dozvědět se něco o historii místa.