Panel nástrojů pro slabozraké

VÚKOZ plánuje solární elektrárnu

09/03 2023 | Aktuality

Vedení našeho ústavu si nechalo vypracovat energetickou studii na proveditelnost využití solární energie v provozu hlavní budovy. Podle studie je možné, aby se tato myšlenka nakonec změnila v závazné rozhodnutí. Rádi bychom tímto rozhodnutím dále zvyšovali soběstačnost ústavu a podtrhli ekologický přínos našeho ústavu, který jinak naplňujeme přímo výzkumem krajiny.

Dle studie bychom plánovanou investicí do příštích let ušetřili nejen finanční prostředky, ale i stovky tun emitovaného oxidu uhličitého. Odhady vychází z navrhovaného systému, který by měl špičkový výkon téměř 200 kWp. Jeho implementací se sníží odběr elektrické energie ze sítě o více než 130 MWh ročně. Do budoucna je plánováno v rámci energetické koncepce ústavu využití konceptu komunitní energetiky a sdílení energie skrze aktivního zákazníka vzhledem k aktuálně připravované legislativě na poli energetiky. Tyto koncepty pomohou navýšit lokální využitelnost provozovaných výroben v rámci ústavu a minimalizovat přetoky elektrické energie do sítě.

Během tohoto roku budeme podnikat různé kroky, které by měly vést k instalaci fotovoltaických panelů na střechu hlavní budovy. Prvním takovým krokem bude vytvoření projektu na konkrétní technické řešení.

Vizualizace možného pokrytí

Vizualizace možného pokrytí