Panel nástrojů pro slabozraké

VÚKOZ reprezentován na mezinárodní konferenci IUFRO ve Stockholmu

10/07 2024 | Aktuality, Aktuality biologická rizika, Aktuality fytoenergetika

V týdnu 24.-28.6.2024 se uskutečnil 26th IUFRO World Congress – Forest and Society Towards 2050 ve Stockholmu. Na této mezinárodní konferenci bylo 4271 odborníků z více než 100 zemí a prezentováno bylo přes 4 500 příspěvků. Účastníky kongresu přivítalo osobně jeho veličenstvo král Švédska Karel XVI. Gustav. Součástí programu konference byla i celodenní exkurze. Účastníci si mohli vybrat ze 14 exkurzí zaměřených na různé problematiky související s lesnictvím.

 

VÚKOZ reprezentovali kolegové z odboru biologických rizik a odboru fytoenergetiky čtyřmi příspěvky: „New varieties of fast-growing trees for sustainable production of biomass under climate change conditions in temperate climate region – field results“ (J. Weger),„Diversity of polyphagous Phytophthora species in international retail chains poses a serious phytosanitary risk“ (M. Hrabětová), „Resistance breeding programme of black alder (Alnus glutinosa) to Phytophthora ×alni in the Czech Republic“ (K. Novotná), „Expansion of black poplar genetic resources to ensure sustainability and stability of carr and riparian forests“ (P. Štochlová).

Více o konferenci na https://iufro2024.com/.