Panel nástrojů pro slabozraké

Výroba biouhlu na Michovkách – první žeh

20/02 2024 | Aktuality šlechtění a pěstební práce

Na Michovkách byla umístěna zakoupená oregonská pec, která byla dodána firmou PRAuhel. Ve čtrvtek 15. 2. proběhlo první odborné pálení, které proškolilo zaměstnance VÚKOZ jak pracovat s pecí. „PRAuhlíři“ bylo zodpovězeno mnoho dotazů, na co si dát pozor při výrobě biouhlu, který materiál je vhodný pro jeho výrobu a jak správně ukončit spalování. K výrobě biouhlu bude použit rostlinný materiál z areálu VÚKOZ a získaný biouhel bude využíván pro různé experimenty napříč odděleními.