Panel nástrojů pro slabozraké

V úterý 7. února 2023 proběhla v Praze výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii (IALE-CZ), na níž pracovníci VÚKOZ prezentovali řadu svých výstupů. Hlavním tématem konference bylo „Vzdělávání v krajinné ekologii: výuka, témata a vize“, ale diskutována byla i celé řada aktuálních otázek a výsledků krajině ekologických výzkumů.

Výzkumníci z VÚKOZ se významně podíleli jak na přípravě konference, tak na naplnění jejího programu.

Prezentace je možno si prohlédnout na webu České společnosti pro krajinnou ekologii: http://www.iale.cz/aktivity/vyrocni-konference/