Panel nástrojů pro slabozraké

Výstava k projektu NAKI – Historické vodohospodářské objekty

12/12 2022 | Aktuality, Aktuality ekologie krajiny

Pracovníci odboru ekologie krajiny se spolu s dalšími kolegy z širokého konsorcia výzkumných týmů sešli 1. 12. 2022 v Technickém muzeu v Brně u příležitosti otevření výstavy, která prezentuje výsledky pětiletého projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dob“. Putovní výstava potrvá v Brně od 1. 12. do 31. 12. 2022. K její návštěvě zveme jak odbornou, tak i širokou veřejnost.

Informace o návštěvě na stránkách Technického muzea Brně

Výstava sestává ze 13 tematických panelů a zároveň je doplněna videoprojekcí s dokumenty o vzniku některých významných vodních děl v České republice. Návštěvníci výstavy si mohou také odnést zdarma knihu Historické vodohospodářské objekty o rozsahu 184 stran. Tato kniha je také k dispozici jako výstup z projektu v elektronické podobě na stránkách projektu: ZDE

Kromě knihy je možné na stránkách projektu stáhnout další výstupy: mapy vodohospodářských historických objektů za celou republiku, mapy podrobnějšího výzkumu v modelových územích, metodiku k hodnocení významu vodohospodářských objektů pro kulturní dědictví.

Souběžně probíhá v těchto prostorách i výstava z dalšího projetu NAKI, která se věnuje historickým závlahám v České republice.

Historické vodohospodářské objekty představují jeden ze segmentů industriálního dědictví. Jsou dokladem technologické vyspělosti společnosti i jejího přístupu k nakládání s vodou v krajině. Tento doposud poněkud opomíjený typ staveb tým odborníků zmíněného konsorcia zdokumentoval, identifikoval jejich hodnotu a sestavil komplex kritérií pro hodnocení jejich památkového významu, jejich ochranu a obnovu. Na příkladech pěti modelových území v rámci České republiky (povodí Svitavy, horní Moravy, Moravice, Ploučnice a oblast Čáslavska), které se od sebe liší historickým vývojem, způsobem hospodaření i fyzicko-geografickými podmínkami, jsou představeny různorodé typy vodohospodářských staveb: přehrady, malé vodní elektrárny, vodovody, náhony tesané v pískovcových masivech, objekty vodárenství a mnoho dalších.

 

Řešitelský tým:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Národní památkový ústav

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Univerzita Palackého v Olomouci

Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.