Panel nástrojů pro slabozraké

WILDCARD: zdivočení lesů – uhlíková neutralita vs. biodiverzita

21/12 2023 | Aktuality, Aktuality ekologie krajiny, Aktuality ekologie lesa

Od 1. ledna 2024 začíná řešení čtyřletého evropského projektu Horizon 101081177Dopad „zdivočení“ lesních a zemědělských ekosystémů na poutání uhlíku a biodiverzitu, zkratka WILDCARD. Celkem 16 vědeckých organizací z celé Evropy společně řeší, jak spontánní vývoj na opuštěných polích a obhospodařovaných lesích směrem k pralesům může pomoci závazku EU dosáhnout uhlíkovou neutralitu.

Kromě kalkulace zásob uhlíku v dendromase a v půdě budou analyzovány změny biodiverzity mikrobiomu půdy i dalších skupin organismů (cévnaté rostliny, houby, hmyz aj.) po opuštění pozemků, tj. po nastolení spontánního vývoje. Široký vědecký tým zjistí, které ekosystémy silně poutají uhlík a současně neztrácejí biodiverzitu a kvantifikuje jejich plošný význam v rámci Evropy. V závěru budou formulována doporučení, které ekosystémy je vhodné ponechávat spontánnímu vývoji.

VÚKOZ v rámci projektu garantuje několik úkolů v rámci pracovních skupin WP2 „Proforestation“ i WP3 „Reforestation“, kterou vede. Na řešení se podílí Odbor ekologie lesa s podporou Odboru ekologie krajiny.