Panel nástrojů pro slabozraké

Zemřel prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.

31/01 2024 | Aktuality

V pátek 26. ledna 2024 nás opustil prof. Ing. Jiří Mareček, CSc., dlouholetý ředitel naší instituce. Za jeho působení (1971–1991) byla vybudována většina současného průhonického areálu a dnešní Dendrologické zahrady. Vedle vlastní výzkumné práce v oboru sadovnictví a krajinářství se mu podařilo zkvalitnit a rozšířit výzkumnou náplň celého ústavu. Byl emeritním profesorem České zemědělské univerzity v Praze a Mendelovy univerzity v Brně a za své celoživotní dílo byl vyznamenán medailí Za zásluhy I. stupně o stát v oblasti výchovy a školství. Děkujeme a vzpomínáme.