Panel nástrojů pro slabozraké

Zveme vás na seminář o agrovoltaice

05/10 2023 | Aktuality, Aktuality fytoenergetika

Rádi bychom vás pozvali na avizovaný seminář zaměřený na agrivoltaiku, kde bude představena problematika agrivoltaických systémů z pohledu technického i legislativního. Řeč bude o zkušenostech z provozu, nákladech, technických řešeních i legislativních aspektech včetně bezpečnosti provozu. Účast na semináři je zdarma, jen vás prosíme o registraci předem.

Termín 24.10.2023

Čas 9:00 – 16:00

Místo VÚKOZ (Průhonice – Floret)

Registrační formulář – klikněte zde