Panel nástrojů pro slabozraké

Nový projekt RekreEnvi

Nový projekt RekreEnvi Technologickou agenturou České republiky byl podpořen projekt „RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP“, kde se společně s kolegy z Botanického ústavu Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity...