Panel nástrojů pro slabozraké

Náš tým

Odbor ekologie lesa > Náš tým

Vedoucí odboru

Ing. Kamil Král, Ph.D.
Email: kral@vukoz.cz
Telefon: 541 126 263
Mobil: 605 205 086
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Mgr. Dušan Adam, Ph.D.
Email: adam@vukoz.cz
Telefon: 541 126 259
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Mgr. Jan Běťák
Email: betak@vukoz.cz
Telefon: 541 126 257
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Ing. Jan Holík, Ph.D.
Email: holik@vukoz.cz
Telefon: 541 126 232
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Ing. Jakub Jaroš
Email: jaros@vukoz.cz
Telefon: 541 126 258
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Ing. David Janík, Ph.D.
Email: janik@vukoz.cz
Telefon: 541 126 262
Mobil: 605 205 085
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Mohammad Tahsin Karimi Nezhad, Ph.D.

Email: karimi@vukoz.cz
Mobil: 776 283 039
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Mgr. Jakub Kašpar, Ph.D.
Email: kaspar@vukoz.cz
Telefon: 541 126 246
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumná pracovnice

Mgr. Monika Kolényová
Email: monika.kolenyova@vukoz.cz
Telefon: 541 126 257
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Ing. Martin Krůček, Ph.D.
Email: krucek@vukoz.cz
Telefon: 541 126 232
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumná pracovnice

Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D.
Email: mikulaskova@vukoz.cz
Telefon: 541 126 265
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Mgr. Azim Missarov
Email: missarov@vukoz.cz
Telefon: 541 126 285
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Mgr. Jiří Procházka, Ph.D.
Email: prochazka@vukoz.cz
Telefon: 541 126 265
Mobil: 723 944 536
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Ing. Tomáš Přívětivý, Ph.D.
Email: privetivy@vukoz.cz
Telefon: 541 126 285
Mobil: 605 205 088
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Email: samonil@vukoz.cz
Telefon: 541 126 260
Mobil: 605 205 760
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

unar

Ing. Pavel Unar, Ph.D.
Email: unar@vukoz.cz
Telefon: 541 126 262
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumná pracovnice

Ing. Ivana Vašíčková, Ph.D.
Email: vasickova@vukoz.cz
Telefon: 541 126 261
Mobil: 737 765 250
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Výzkumný pracovník

Mgr. Václav Bubník
Email: bubnik@vukoz.cz
Mobil: 605 175 830
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Projektová manažerka

Mgr. et Mgr. Martina Krošová
Email: krosova@vukoz.cz
Mobil: 737 621 487
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technická pracovnice

Bc. Shadyeh Ahmadi
Email: ahmadi@vukoz.cz
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technický pracovník

Bc. Daniel Cigánek
Email: ciganek@vukoz.cz
Telefon: 541 126 244
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technická pracovnice

Ing. Petra Doleželová
Email: dolezelova@vukoz.cz
Telefon: 541 126 248
Mobil: 603 145 361
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technický pracovník

Mgr. Václav Dvorský
Email: dvorsky@vukoz.cz
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technický pracovník

Mgr. Jan Havran
Email: havran@vukoz.cz
Telefon: 541 126 258
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technický pracovník

Bc. Martin Hvězda
Email: hvezda@vukoz.cz
Telefon: 541 126 258
Mobil: 605 205 974
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technický pracovník

Michail Kachalov
Email: kachalov@vukoz.cz
Telefon: 541 126 244
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technická pracovnice

Ing. Barbora Kobosilová
Email: kobosilova@vukoz.cz
Telefon: 541 126 261
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technická pracovnice

Mgr. Katarína Kovářová
Email: kovarova@vukoz.cz
Telefon: 541 126 232
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno

Technická pracovnice

Ing. Lenka Paločková
Email: palockova@vukoz.cz
Telefon: 541 126 248
Odbor: Odbor ekologie lesa
Pracoviště odboru: Brno