Panel nástrojů pro slabozraké

Ocenění za úspěšné vyřešení projektu o schopnosti stromů orat půdu temperátních a tropických pralesů

24/10 2023 | Aktuality, Aktuality ekologie lesa

Předseda Grantové agentury ČR Prof. Petr Baldrian poblahopřál týmu Odboru ekologie lesa VÚKOZ ke skvělému vyřešení projektu Mystérium biogenního půdního krípu: biogeomorfologická úloha stromů v temperátních a tropických lesích a ekologické souvislosti.

Projekt řešený v letech 2020-2022 a hodnocený v roce 2023 odhalil výjimečný význam jednotlivých stromů při formování půd a krajiny regionu mírného pásma i tropických lesů. Zatímco někde stromy zásadně stabilizují půdy, jinde ji pomáhají obracet, čímž se půda omlazuje podobně jako při orbě. Člověk lesnickým hospodařením deformuje přirozenou tvorbu půdní mozaiky v krajině a urychluje degradaci půd.

Výstupem projektu bylo celkem 22 studií zveřejněných v mezinárodních vědeckých časopisech, z nichž některé časopisy patřily k nejprestižnějším, jako např. Nature Communication, Earth-Science Reviews nebo Global Change Biology.