Panel nástrojů pro slabozraké

Komplexní řešení lokální a regionální energetiky jako součást opatření GreenDealu pro dosažení udržitelného zemědělského a lesnického hospodaření

KÓD PROJEKTU: TK04010166

Základní data projektu

Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2024
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing.Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, Euroenergy, spol. s r.o