Panel nástrojů pro slabozraké

Bc. Petra Pajmová

Odbor: prostorová ekologie
Pozice: technická pracovnice
Telefon:
Email: pajmova@vukoz.cz