Panel nástrojů pro slabozraké

Odbor prostorové ekologie 055

Průhonice

Zaměření a popis činnosti

Vizí odboru prostorové ekologie je prohlubovat poznání o rozložení biodiverzity a fungování ekosystémů na krajinné úrovni, rozvíjet inovativní metody a přístupy v hodnocení krajiny a jejích habitatů a současně přispívat aplikací poznatků k účinné ochraně přírody. Zabýváme se hodnocením vztahů organismů k podmínkám prostředí včetně modelování jejich potenciální distribuce, analyzujeme vývoj, strukturu a fungování krajiny v čase a specializujeme se na posuzování míry fragmentace či konektivity habitatů na všech prostorových škálách – od malých chráněných území po celé světadíly. Tyto poznatky pak aplikujeme v komplexním hodnocení kvality a funkcionality krajiny, vytváříme syntetické výstupy v podobě klasifikací krajiny a identifikujeme klíčové regiony či typy krajin, kterým je třeba věnovat zvýšenou ochranářskou pozornost.

Spolupracujeme s univerzitami, ústavy AV ČR, Ministerstvem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správami národních parků, nevládními organizacemi i s řadou zahraničních institucí. Věříme, že většina výsledků naší práce proto nebude reflektována jen akademiky, ale najde své využití i v přípravě strategických dokumentů a v praktické ochraně přírody a krajiny.

Více informací zde: speclab.cz

Aktuality

Vedoucí odboru

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Email: romportl@vukoz.cz
Telefon: 296 528 242
Mobil: 605 541 306
Odbor: Odbor prostorové ekologie
Pracoviště odboru: Průhonice

Projekty

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.