Panel nástrojů pro slabozraké

Mgr. Mojmír Polák

Odbor: prostorová ekologie
Pozice: výzkumný pracovník
Telefon:
Email: polak@vukoz.cz