Panel nástrojů pro slabozraké

Seminář: Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny

16/02 2023 | Aktuality, Aktuality fytoenergetika

V lednu 2023 byl na VÚKOZ ukončen čtyřletý výzkumný projekt zaměřený na aktuální problematiku agrolesnických systémů. Hlavními tématy projektu byla identifikace a kvantifikace mimoprodukčních funkcí (ekosystémových služeb) těchto nových zemědělských postupů, které kombinují pěstování dřevin s konvenční rostlinnou anebo živočišnou výrobou. Mezi nejzajímavější výsledky projektu patří např. potvrzení výrazného zlepšení parametrů biodiverzity oproti zemědělským monokulturám, efektivní ochrana půdy proti erozi, zejména v kombinaci s vrstevnicovým obhospodařováním, anebo zadržování vody v krajině a její ochlazování. Ekonomické analýzy modelových příkladů také potvrdily, že tyto systémy mohou být ekonomicky srovnatelně efektivní s konvenčním zemědělstvím při dodržení rajonizace dřevin a správných způsobů hospodaření.
Pokud byste měli zájem o více informací, můžete se podívat např. na prezentace z závěrečného semináře (ZDE) nebo na certifikovanou metodiku, která byla hlavním výstupem projektu.
Projekt byl spolufinancován se státní podporou TAČR v rámci programu Epsilon