Panel nástrojů pro slabozraké

Náš tým

Odbor biomonitoringu > Náš tým

Vedoucí odboru

doc. RNDr. Ivan Suchara CSc.
Email: suchara@vukoz.cz
Telefon: 296 528 284
Mobil: 605 205 978
Odbor: Odbor biomonitoringu
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumná pracovnice

Ing. Marie Holá
Email: hola@vukoz.cz
Telefon: 296 528 385
Odbor: Odbor biomonitoringu
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumná pracovnice

Ing. Julie Sucharová, Ph.D.
Email: sucharova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 261
Telefon: 296 528 271
Odbor: Odbor biomonitoringu
Pracoviště odboru: Průhonice