Panel nástrojů pro slabozraké

Nová publikace v časopise Science!

01/12 2022 | Aktuality, Aktuality ekologie lesa

Odbor ekologie lesa spolupracoval na globální studii, která vyhodnocuje terénní dekompoziční experiment realizovaný na 133 výzkumných plochách nacházejících se v lesních i nelesních biomech od tropických po lesy mírného pásu na 6 kontinentech. Článek publikovaný v prestižním časopise Science kolektivem autorů (Zanne et al. 2022), jehož byl součástí Tomáš Přívětivý z odboru ekologie lesa, přináší poznatky o rychlosti dekompozice dřeva v závislosti na aktivitě jednotlivých skupin dekompozitorů a vlivu klimatických proměnných. Pro studii byla v České republice vybrána výzkumná plocha v Žofínském pralese.

 

Studie zabývající se globální rolí termitů v dekompozici dřeva ve vztahu ke klimatu přinesla zcela nové poznatky. Výskyt termitů v bločcích dřeva narůstal s rostoucí teplotou a rostoucími srážkami. Rychlost rozkladu dřeva řízená spolupůsobením mikroorganismů a termitů byla vyšší při vyšších teplotách a rychlost dekompozice byla citlivější ke změně teploty – zrychlení dekompozice 6,8 krát při nárůstu teploty o 10°C. V experimentu bylo použito celkem 8 922 bločků dřeva.

Pro rozklad dřeva řízeném pouze mikroorganismy (zejména saprotrofními houbami) byly nadmořská výška a teplota silnějšími vysvětlujícím proměnnými než zeměpisná šířka a roční úhrn srážek. Rychlost dekompozice řízená mikroorganismy zrychlila 1,7 krát při nárůstu teploty o 10°C.

Vzhledem k tomu, že byla zjištěna výrazná závislost výskytu termitů v tlejícím dřevě na průměrné roční teplotě, je na základě klimatických scénářů možné predikovat pravděpodobné šíření termitů a jejich dekompoziční aktivity v tropech i mimo ně s probíhajícím oteplováním, což má důležité následky v koloběhu uhlíku.

Obrázek: Fotografie z počátku terénního dekompozičního experimentu v Žofínském pralese. Bločky dřeva jsou překryty stínící sítí pro odklonění vlivu slunečního záření a u poloviny počtu bločků je nylonovou sítí zamezen přístup hmyzu.