Panel nástrojů pro slabozraké

Ing. Tomáš Veith, Ph.D.

Odbor: Kulturní krajina a sídla
Pozice: výzkumný pracovník
Telefon: 296 528 225
Email: veith@vukoz.cz

Stáhnout životopis

Publikace

Veškeré vydané publikace naleznete na portálu Research Gate

Projekty