Panel nástrojů pro slabozraké

Ing. Martin Weber

Odbor: Kulturní krajina a sídla
Pozice: výzkumný pracovník
Telefon: 296 528 373
Mobil: 605 205 941
Email: weber@vukoz.cz

Stáhnout životopis

Publikace

Veškeré vydané publikace naleznete na portálu Research Gate

Projekty