Panel nástrojů pro slabozraké

Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny

KÓD PROJEKTU: TL02000160

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jakub Houška, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta, ARCHAIA Brno z. ú.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je zhodnotit vliv různých typů výroby dřevěného uhlí měla (pozitivní) vliv na krajinu, ve které se nacházely a zda je tento vliv deterministicky prokazatelný v parametrech fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech půdy a v parametrech biodiverzity vegetace na krajinné úrovni. Dílčí hypotézou je pak: vhodná implementace biocharu (dřevěného uhlí) do půdy může být účinným nástrojem adaptace na klimatickou změnu a zmírňování negativních antropogenních vlivů (např. nevhodný land management). Zvláštní cílem je také šíření poznatků z vědecké části projektu mezi odbornou a především laickou veřejnost o kulturním a environmentálním významu uhlířství a milířích, coby specifické kulturní památce.

 

Soubory ke stažení:

Data:

V případě, že máte v plánu data použít, prosím, kontaktujte nás na adrese houska@vukoz.cz.

Odborné články:

SOFTWARE NA DETEKCI MILÍŘIŠŤ (donwload software, guidlines for charcoal detection):

Výstava:

Muzeum Moravského krasu

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy