Panel nástrojů pro slabozraké

Romportl Dušan

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. Odbor: prostorová ekologiePozice: vedoucí odboruTelefon: 296 528 242Mobil: 605 541 306Email: romportl@vukoz.cz  Stáhnout životopis Publikace Veškeré vydané publikace naleznete na portálu Research Gate Profil na RG Projekty Centrum pro...

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) KÓD PROJEKTU: SS02030018 Základní data projektu Rok zahájení: 2021Rok ukončení: 2026Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program aplikovaného výzkumu,...