Panel nástrojů pro slabozraké

Náš tým

Odbor biologických rizik > Náš tým

Vedoucí odboru

Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Email: cerny@vukoz.cz
Telefon: 296 528 232
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Technický pracovník

Mgr. Liliya Fedusiv
Email: fedusiv@vukoz.cz
Telefon: 296 528 235
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Mgr. Zuzana Haňáčková
Email: hanackova@vukoz.cz
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Ludmila Havrdová, Ph D.
Email: havrdova@vukoz.cz
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Mgr. Markéta Hrabětová
Email: hrabetova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 368
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Marcela Mrázková
Email: mrazkova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 235
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.
Email: novotna@vukoz.cz
Telefon: 296 528 378
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Veronika Strnadová
Email: strnadova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 236
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. et Ing. Dita Šetinová
Email: setinova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 368
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Petra Štochlová, Ph.D.
Email: stochlova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 379
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D.
Email: zahradnik@vukoz.cz
Telefon: 296 528 239
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice

Technický pracovník

Šárka Gabrielová
Email: gabrielova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 234
Odbor: Odbor biologických rizik
Pracoviště odboru: Průhonice