Panel nástrojů pro slabozraké

Služby

Odbor biologických rizik > Služby

Pracovníci odboru biologických rizik nabízejí služby pro veřejnost, veřejnou správu i privát firmy v následujících oblastech:

posudková činnost dendrologie
posudková činnost městská zeleň
posudková činnost choroby rostlin
posudková činnost choroby lesa
prodej výpěstků topolu černého
projektová činnost