Panel nástrojů pro slabozraké

Služby

Odbor biologických rizik > Služby

Pracovníci odboru biologických rizik nabízejí služby pro veřejnost, veřejnou správu i privát firmy v následujících oblastech:

  • Soudní znalectví v oborech dendrologie, sadovnictví a okrasné zahradnictví (kontakt: strnadova@vukoz.cz).
  • Poradenství a posudková činnost v oblasti zdravotní a technický stav dřevin a zeleně mimo les (kontakt: strnadova@vukoz.cz, cerny@vukoz.cz).
  • Poradenství a posudková činnost v oblasti poškození lesních porostů a lesnická fytopatologie (kontakt: cerny@vukoz.cz).
  • Determinace chorob dřevin a okrasných rostlin a uchování patogenů (cerny@vukoz.cz, mrazkova@vukoz.cz, hrabetova@vukoz.cz).
  • Tvorba návrhů výsadeb a pěstebních opatření (strnadova@vukoz.cz).
  • Poskytování kmenů oomycetů pro výzkumnou, pedagogickou a další činnost (hrabetova@vukoz.cz). 
  • Uchování genofondu Populus nigra a výroba a prodej výpěstků (stochlova@vukoz.cz, novotna@vukoz.cz).
  • Přednášková činnost v oboru fytopatologie a biologie invazí (cerny@vukoz.cz, mrazkova@vukoz.cz).