Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Department of Phytoenergy

People

Projects

Department of Phytoenergy se zabývá následujícími oblastmi:

Phytoenergy

Výzkum rostlinné biomasy jako obnovitelného zdroje energie a surovin neboli fytoenergetiky, probíhá na VÚKOZ kontinuálně od roku 1993. Zaměřuje se na tři základní oblasti:

  1. výzkum a šlechtění perspektivních vytrvalých energetických plodin – zejména topolů (Populus), vrb (Salix) a ozdobnic (Miscanthus),
  2. hodnocení vlivu pěstování porostů těchto plodin na krajinu z hlediska hydro-klimatických podmínek, výskytu škodlivých činitelů rostlin a biodiverzity,
  3. analýzu energetického a ekonomického potenciálu biomasy v krajině s využitím GIS.

Základním zdrojem fytoenergetického výzkumu jsou genetické sbírky vytrvalých energetických plodin (zejm. topolů, vrb a ozdobnic), síť pokusných porostů v celé ČR a databáze výsledků výzkumných projektů. Typickými vědeckými výstupy jsou články v recenzovaných časopisech, odborné knihy, metodiky, mapy s odborným obsahem. Exkluzivita odboru spočívá ve shromáždění a aktualizaci databáze primárních empirických dat o výnosech a vlastnostech zdrojů biomasy včetně nových energetických plodin, které je možno využívat ke zpracování široké škály výstupů pro národní strategické dokumenty (např. akční plán pro biomasu), státní správu (metodické postupy ochrany přírody, cenové výměry ERÚ), regionální analýzy a studie proveditelnosti (analýza potenciálu biomasy, projekty pěstování biomasy). K těmto výstupům jsou podle zadání vytvářeny aktualizované databáze zdrojů biomasy např. ve formě výnosových a cenových map všech hlavních zdrojů (sláma, les a energetické plodiny) od úrovně katastru po celou ČR.

Odkaz na vlastní webové stránky: http://www.vukoz.cz/index.php/isoze-domu