Panel nástrojů pro slabozraké

Odbor fytoenergetiky 054

Průhonice

Zaměření a popis činnosti

Odbor fytoenergetiky VÚKOZ vznikl v roce 1999 za účelem výzkumu biomasy jako obnovitelného zdroje pro energetické, materiálové i surovinové využití. Předmětem našeho aplikovaného výzkumu jsou vybrané dřeviny a byliny z hlediska jejich produkce, potenciálu, ekonomické efektivnosti a environmentálních přínosů v zemědělské krajině – zvyšování biodiverzity, ochrana proti erozi, chlazení krajiny, zadržování vody a sekvestrace uhlíku (humusu) atd. Novými perspektivními směry našeho výzkumu jsou agrolesnické systémy hospodaření a využití energetických plodin v bioekonomice

Kromě výzkumu se věnujeme osvětě a poradenství. Poskytujeme konzultace praktickým pěstitelům rychle rostoucích dřevin a odbornou podporu pracovníkům státní správy v oblasti životního prostředí a zemědělství. Pracovníci našeho odboru jsou zakládajícími, respektive aktivními členy spolků: Český spolek pro agrolesnictví (ČSAL) založený 2014, Topolářská komise České republiky, z.s. (TKČR) založená 2017.

Aktuality

Vedoucí odboru

Ing. Jan Weger, Ph.D.
Email: weger@vukoz.cz
Telefon: 296 528 327
Mobil: 605 205 995
Odbor: Odbor fytoenergetiky
Pracoviště odboru: Průhonice