Panel nástrojů pro slabozraké

Monitoring přirozených lesů České republiky

Monitoring přirozených lesů České republiky KÓD PROJEKTU: EHP-CZ02-OV-1-021-2014 Základní data projektu Rok zahájení: 2015Rok ukončení: 2016Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Libor HortPoskytovatel: EHP fondyProgram:Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu...