Panel nástrojů pro slabozraké

Objednávky

Sadba: dodáváme řízky o délce 21 cm nebo pruty o délce 1 až 2 m. Průměr řízku se podle druhu, klonu nebo odrůdy pohybuje obvykle v rozmezí 0,5–2,5 cm.

Nabízený sortiment

  • Pro energetické využití dodáváme řízky a pruty výnosově nejlepších klonů a odrůd topolů a vrb z výsledků polního testování našeho ústavu (1999–2011) – viz níže přiložený článek nebo seznam na stránce Aktuální seznam topolů a vrb k prodeji.
  • Pro včelařské a další využití dodáváme řízky včelařských vrb a dále vybrané klony a odrůdy vrb a topolů pro okrasné, krajinářské nebo rekultivační využití (ze sbírky cca 500 taxonů). Nabídka viz Aktuální seznam topolů a vrb k prodeji níže.

Dodávky řízků provádíme buď v papírových bednách (á 700–1100 ks) a/nebo ve svazcích (50 a 100 ks). Vše je baleno proti vysychání ve folii a uskladněno v chladicím boxu (do května zdarma, později za poplatek).

Místo odběru řízků je přímo v areálu VÚKOZ, v.v.i. v Průhonicích.

Ceník

klon cena řízku včetně DPH cena prutu (1m) včetně DPH odběr
J-105 (Max-4) 2,30 Kč 9,20 Kč min 100 ks
ostatní klony topolů a vrb 3,20 Kč 13,00 Kč min 100 ks

Cena řízku pro maloprodej je 7 Kč včetně DPH (do 100 ks). Forma úhrady je v hotovosti nebo fakturou. V případě větších objednávek můžeme požadovat složení zálohy.

Poradenství

Poskytujeme poradenství pro výběr vhodných klonů (příp. odrůd) RRD a vhodných lokalit pro jejich pěstování. Odběratelům sadby dále poskytujeme i poradenství o založení a pěstování plantáží nebo matečnic RRD.

Projekty na založení porostů

Zpracováváme projekty na založení porostů RRD – výmladkových plantáží a matečnic RRD – pro posouzení plantáže orgánem ochrany přírody.

Objednávky:

Ing. Jana Jobbiková: e-mail: jobbikova@vukoz.cz, telefon: 296 528 270