Panel nástrojů pro slabozraké

Náš tým

Odbor kulturní krajiny a sídel > Náš tým

Vedoucí odboru

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Email: santruckova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 320
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Adam Baroš
Email: baros@vukoz.cz
Telefon: 296 528 363
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumná pracovnice

Mgr. Katarína Demková, Ph.D.
Email: demkova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 223
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Jiří Dostálek, CSc.
Email: dostalek@vukoz.cz
Telefon:296 528 251
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumná pracovnice

Mgr. Ing. Lucie Hronová Šafářová, Ph.D.
Email: hronova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 213
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Lucie Medková, Ph.D.
Email: medkova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 318
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Lucie Nováková
Email: novakova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 212
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Eva Sojková
Email: sojkova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 376
Mobil: 605 205 764
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumná pracovnice

Ing. Anna Součková
Email: souckova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 316
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Tomáš Veith, Ph.D.
Email: veith@vukoz.cz
Telefon: 296 528 225
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Jiří Velebil
Email: velebil@vukoz.cz
Telefon: 296 528 319
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Alois Vokoun
Email: vokoun@vukoz.cz
Telefon: 296 528 268
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Výzkumný pracovník

Ing. Martin Weber
Email: weber@vukoz.cz
Telefon: 296 528 373
Mobil:
605 205 941
O
dbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice

Technická pracovnice

Bc. Jana Petržílková
Email: petrzilkova@vukoz.cz
Telefon: 296 528 374
Odbor: Odbor kulturní krajiny a sídel
Pracoviště odboru: Průhonice